Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.09.2019

Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Doskonała nauka” i „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił dwa programy:

 

 

„Doskonała nauka”

Program składa się z dwóch modułów, w ramach których uczelnia może złożyć wnioski o przyznanie środków na:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – projekty polegające na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; kwota dofinansowania projektu: od 20 000 zł do 400 000 zł.
   
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – projekty polegające na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujące osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń; kwota dofinansowania projektu: od 15 000 zł do 80 000 zł.

 

 

„Społeczna odpowiedzialność nauki”

Program składa się z dwóch modułów w ramach których uczelnia może złożyć wnioski o przyznanie środków na:

 1. „Popularyzację nauki i promocję sportu” – projekty polegające na: 
  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki;

kwota dofinansowania projektu: od 20 000 zł do 1 000 000 zł.
 

 1. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – projekty polegające na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej; kwota dofinansowania projektu: od 20 000 zł do 250 000 zł.

 

 

Warunki udziału w naborach obu programów:

 • nabór wniosków trwa od 12 listopada do 5 grudnia 2019 roku do godz. 16:00,
 • czas realizacji projektów – max. 24 miesiące,
 • wnioski w ramach programów składa uczelnia.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach ww. programów proszone są o kontakt z Działem Funduszy Europejskich, tel. 81 448 52 96

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020